آزمون عشق
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: وین دایر ، آزمون سنجش عشق ، دوست داشتن
آزمون سنجش عشق، دوست داشتن کسانی است که علی رغم توقع تو، پاسخت را با عشق نمی دهند.
وین دایر

 
مناجات
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی: خواجه عبد الله انصاری

الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی
الهی، عمر خود به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم، گفتی و فرمان نکردم، درماندم و درمان نکردم.
الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.
الهی، اگر تو مرا خواستی من آن خواستم که تو خواستی.
الهی، به بهشت و حور چه نازم، مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.
الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشتهای ما جز باران رحمت خود مبار، به لطف ما را دست گیر و به کرم پای دار، الهی حجاب ها از راه ما بردار و ما را به ما مگذار.
خواجه عبد الله انصاری


 
انسانیت
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٩  کلمات کلیدی: زرتشت

دوستی را دوست بدار

مهربانی را مهر بورز

عاشقی را عاشق باش

از جدائی ها دوری کن

از تنفر متنفر باش

گفتارت را نیک اغاز کن

کردارت را نیک کن

و همواره پندارت نیکو باشد

تا انسانیت را بشناسی .... «زرتشت»


 
باید
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٦  کلمات کلیدی: فروغ فرخزاد ، دیوانه وار دوست بدارم
وقتی اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر

قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند

وقتی که چشم های کودکانه عشق مرا
با دستمال تیره قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من
فواره های خون به بیرون می پاشید
چیزی نبود
هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم: باید، باید، باید
دیوانه وار دوست بدارم
«فروغ فرخ زاد»

 
دره عمیق
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢  کلمات کلیدی: ژان پل سارتر ، دوست داشتن
بنای دوست داشتن کسی را گذاشتن کار بزرگی است؛ باید نیرو، کنجکاوی و نابینایی داشت حتی لحظه ای است درست در آغاز که باید از روی دره ای عمیق پرید که اگر کسی به آن فکر کند هرگز نخواهد پرید.
ژان پل سارتر