زندگی
ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/٢۸  کلمات کلیدی: مهدی اخوان ثالث ، زندگی شاید همین باشد

هی فلانی
        زندگی شاید همین باشد
                  یک فریب
 یک فریب ساده و کوچک
         آنهم از دست عزیزی
              که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمی خواهی
به گمانم
    زندگی باید همین باشد . . .

مهدی اخوان ثالث


 
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱/۱۸  کلمات کلیدی: دکتر علی شریعتی ، نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر با خاک جانانم چه خواهد ساخت
ولی آنقدر مشتاقم کز خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد
و خواب خفته گان خفته را آشفته تر سازد.
تا بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را

دکتر علی شریعتی