ساعت اعدام
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ تیر ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی: احمد شاملو ، کلید ، اعدام ، قفل

در قفل در کلیدی چرخید

 رقصید بر لبانش لبخندی

 چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در کلیدی چرخید

 

بیرون رنگ خوش سپیده‌دمان

ماننده یکی نُت گمگشته

می‌گشت پرسه پرسه زنان

روی سوراخ‌های نی دنبال خانه‌اش

 

در قفل در کلیدی چرخید

 رقصید بر لبانش لبخندی

 چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در کلیدی چرخید

«احمد شاملو»