یقین
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٢  کلمات کلیدی: خیام ، قوم ، قومی متفکرند اندر ره دین

 

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گمان فتاده در راه یقین

می ترسم از آنکه بانگ برآید روزی

کای بیخبران راه نه آن است و نه این

«خیام»


 
چرا دل به تو دادم
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٤  کلمات کلیدی: سعدی ، چرا دل به تو دادم ، سرو ، دلم می شکنی

من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی

یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی

دل و جانم به تو مشغول و نظر بر چپ و راست

تا حریفان ندانند که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو بدین نعت و صفت گر  خرامی در باغ

باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی

«سعدی»