» خون و جنون :: ۱۳٩٦/۳/٧
» ساده رنگ :: ۱۳٩٥/٩/٢٤
» داستان عشق ما :: ۱۳٩٥/۸/۱٥
» در جستجوی پدر :: ۱۳٩٥/٧/٢٦
» آهنگ دیگر :: ۱۳٩٥/٦/۱٧
» قضا و قدر :: ۱۳٩٥/٥/۱۳
» مرغ آمین :: ۱۳٩٥/٤/٢٢
» زیباترین حرفت را بگو :: ۱۳٩٥/۳/٢۳
» غارتگر :: ۱۳٩٥/٢/۱۸
» چه میکشم :: ۱۳٩٥/۱/٢۳
» طعم پاییز :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» لذتی پر ‌آشوب :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٦
» دانه های باران :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» لحظه دیدار نزدیک است :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» کنایه مرموز :: ۱۳٩٤/۸/٦
» شبگیر :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» رفت :: ۱۳٩٤/٦/٧
» تو از یادم نخواهی رفت :: ۱۳٩٤/٥/٥
» در گلستانه :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» نسیم صبحگاهی :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» ای خورشید در چشم تو زندانی :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» از دوست داشتن :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» باران :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» کوچه :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» جهان از هرسلامی خالی است :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» ندای آغاز :: ۱۳٩۳/٩/۱٧
» ترک سر :: ۱۳٩۳/۸/٤
» آی عشق ، آی عشق :: ۱۳٩۳/٧/٢٠
» نگاه بی گناه :: ۱۳٩۳/٦/۱٥
» دل آرام :: ۱۳٩۳/٥/۱٥
» علی ای همای رحمت :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» کشتگاه :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» دست به دست مدعی شانه به شانه می روی :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» سهم من :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» بودن :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» حالا چرا؟ :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» هذیون :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» چرا دل به تو دادم :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» درد عشق :: ۱۳٩٢/۸/۱
» باغ بی برگی :: پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٢
» ای امید ناامیدی‌های من، :: یکشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳٩٢
» قانون عشق :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩٢
» ساعت اعدام :: دوشنبه ۳ تیر ،۱۳٩٢
» مژده دولت :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢
» دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» سکوت گویا :: جمعه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٢
» به تماشا سوگند :: یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢
» آلودگان :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱
» اسفندیار :: شنبه ٧ بهمن ،۱۳٩۱
» اگر تو عاشق من نباشی .. :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳٩۱
» چراغ چشم تو :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱
» سیب :: سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳٩۱
» سیب :: جمعه ۳ شهریور ،۱۳٩۱
» سیب :: یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳٩۱
» سیب :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳٩۱
» در این زمانه بی های و هوی لال پرست :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳٩۱
» آرزو :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱
» بهترین بهترین من :: پنجشنبه ۸ تیر ،۱۳٩۱
» ایران زمین :: یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩۱
» سیزده بدر :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» کتیبه :: دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳٩٠
» دعا :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۸
» درد بی کسی :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» تنفر :: شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۸
» شیطنت عشق :: ۱۳۸٧/۱٠/٩
» قاصدک :: ۱۳۸٧/٦/٤
» و عشق :: ۱۳۸٧/٦/۳
» عاشقانه :: ۱۳۸٧/٤/٢٤
» بی وفایی :: ۱۳۸٧/۳/٢٩
» قلب من :: ۱۳۸٧/۳/٧
» خوش به حالِ غنچه‌های نیمه‌باز :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» زمستان :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» از قصیده آبی، خاکستری، سیاه :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
» مسافر :: ۱۳۸٦/٩/۸
» تا روشنی های بلند آسمانی :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» اندوه پرست :: ۱۳۸٦/٧/٧
» شرح پریشانی :: ۱۳۸٦/٦/٥
» پرنده مردنی ست :: شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦
» کبوتر و آسمان :: ۱۳۸٦/٤/۱٦
» تو را من چشم در راهم :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
» عجب صبری خدا دارد :: ۱۳۸٦/۳/۱٠
» به باغ همسفران :: ۱۳۸٦/٢/۱٩
» سرود آشنایی :: ۱۳۸٦/٢/۱٠
» زندگی :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد :: ۱۳۸٦/۱/۱۸
» بت تراش :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
» از مشرق خیال :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
» رهایی :: ۱۳۸٥/۱٢/٥
» دعا :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» یک اگر با یک برابر بود... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» جوابیه :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» آزار :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
» هجوم خالی اطراف :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» انسان بودن :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» آزمون عشق :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» مناجات :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٠
» انسانیت :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» باید :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» دره عمیق :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» وصیت :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» صبر :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» آغاز کلام :: ۱۳۸٥/٩/٢٢