پرنده مردنی ست
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٥/٢٧  کلمات کلیدی: فروغ فرخزاد ، پــــرواز را بــــــه خـــاطــــر بســـــپار ، چراغهای رابطه تاریکند ، دلم گرفته است

دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ایوان می روم وانگشتانم را

بر پوست کشیده ی شب می کشم

چراغ های رابطه تاریکند

چراغهای رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی ست

فروغ فرخزاد