قلب من
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٧  کلمات کلیدی: قلبم ، فرزاد آریانا ، گنجشکها ، بچه های گرسنه

قلب من برای همه گنجشکهای ترسیده می لرزد؛

اگرچه در کودکی از آنها کشته ام.

برای تمامی انسانهای درمانده می گرید؛

اگرچه اطرافیانم را آزرده ام.

برای تمام بچه ها می تپد؛

اگرچه به گرسنه بودنشان بی توجه بوده ام.

قلب من روزی می ایستد، به زودی،

و در آن زمان قطره اشکی خواهم ریخت،

برای آنچه که می خواستم و نتوانستم؛

و آنچه که توانستم و نمی خواستم.

«فرزاد آریانا»