تنفر
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  کلمات کلیدی:
آن خس و خاشاک تویی
پست تر از خاک تویی
شور منم نور منم
عاشق رنجور منم
زور تویی کور تویی
هاله ی بی نور تویی
دلیر بی باک منم
مالک این خاک منم