سیب
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٥  کلمات کلیدی: سیب ، حمید مصدق ، خندیدی ، باغچه

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب آلود به من کرد نگاه

سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک

و تو رفتی و هنوز،

سالهاست که در گوش من آرام آرام

خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم

و من اندیشه کنان غرق در این پندارم

که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت

«حمید مصدق»