ساعت اعدام
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳  کلمات کلیدی: احمد شاملو ، کلید ، قفل ، اعدام

در قفل در کلیدی چرخید

 رقصید بر لبانش لبخندی

 چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در کلیدی چرخید

 

بیرون رنگ خوش سپیده‌دمان

ماننده یکی نُت گمگشته

می‌گشت پرسه پرسه زنان

روی سوراخ‌های نی دنبال خانه‌اش

 

در قفل در کلیدی چرخید

 رقصید بر لبانش لبخندی

 چون رقص آب بر سقف

از انعکاس تابش خورشید

در قفل در کلیدی چرخید

«احمد شاملو»