آزمون عشق
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی: وین دایر ، عشق ، آزمون سنجش عشق ، دوست داشتن
آزمون سنجش عشق، دوست داشتن کسانی است که علی رغم توقع تو، پاسخت را با عشق نمی دهند.
وین دایر