مناجات

الهــــــــی...

دردهایی هست که نمی توان گفت.

و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست.

 

...الهــــــــی...

اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت.

و زخم هایی هست که هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد.

و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند.

 

الهــــــــی...

پرسش هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ دادنش نیست.

دردهایی هست که جز تو کسی آنرا نمی گشاید.

قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود.

 

الهــــــــی...

تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد.

تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست.

و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود.

 

الهــــــــی...

قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی.

و به آزمون هایی دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آنها محک بزنی، شرمنده خواهم شد.

 

الهــــــــی...

با این همه باکی نیست...

زیرا من همچون تویی دارم...

تویــــی کــــه هماننـــــدی نـــــداری...

رحمتـــــت را هیــــــچ مــــــرزی نیست...

ای تـــو خـالق دعـــــــا و مـــــــالک " آمـــــین"...

«امام سجاد (ع)»

/ 0 نظر / 42 بازدید