دره عمیق

بنای دوست داشتن کسی را گذاشتن کار بزرگی است؛ باید نیرو، کنجکاوی و نابینایی داشت حتی لحظه ای است درست در آغاز که باید از روی دره ای عمیق پرید که اگر کسی به آن فکر کند هرگز نخواهد پرید.
ژان پل سارتر

/ 2 نظر / 30 بازدید
نارسيس

ببخشيدا اما چه بيماری ايه که آدم کسی رو دوست داشته باشه؟؟؟ چه بهش فک کنی چه نکنی آخرش ميوفتی تو همون دره ....

هديه

جمله قشنگيه ولی چندان باهاش موافق نيستم چون تو اين دور و زمونه خيلی از آدمها ارزش دوست داشته شدن رو ندارن بماند که چرا چون طول و تفصيل می خواهد و وقت هم ضيغ است فقط اين را از من به ياد داشته باش:برای کسی بمير که برايت تب کند . تا بعد بدرود