سهم من

زندگی شاید یک خیابان دراز است

                           -که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد

زندگی شاید ریسمانی است که مردی با ان

                           - خود را از شاخه می آویزد

زندگی شاید طفلی است

                             که از مدرسه برمی گردد

یا عبور گیج رهگذری باشد

                     که کلاه از سر بر می دارد و به رهگذری دیگر

- با لبخندی بی معنی می گوید:

                                 "صبح بخیر"

زندگی شاید آن لحظه مسدودی است

      که نگاه من در نی نی چشمان تو

                                     - خود را ویران می سازد

و در این حسی است

که من آن را با ادراک ماه

                        - و با دریافت ظلمت خواهم آویخت

آه . . .

سهم من این است

                             سهم من این است

سهم من آسمانی است که آویختن پرده ای

                                   - آن را از من می گیرد.

فروغ فرخزاد

/ 1 نظر / 34 بازدید
محمد

مرسی که دوباره به خواندن شعر زیبای فروغ منو به رویاهای خیال انگیز بردی ولی بهتره که مطالب خودت رو بنویسی چون اونا برای دیگران جذاب تر ه