و عشق ، تنها عشق
ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس.
و عشق ، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد ،
مرا رساند به امکان یک پرنده شدن.

سهراب سپهری

/ 1 نظر / 22 بازدید
گندم سبز

سلام سلام و ناگهان عشق مرا برد به وادی از تو گفتن.. حدس میزنم مال خودت باشه و... تو چه خیالی داری؟ پیروز باشی