بی وفایی

یار با ما بی وفایی می کند              بیگناه از من جدایی میکند

 

شمع جانم را بکشت آن بی وفا          جای دیگر روشنایی میکند

 

میکند با خویش خود بیگانگی                 با غریبان آشنایی میکند

 

جو فروش است آن نگار سنگدل           با من او گندم نمایی میکند

 

یار من اوباش و قلاشست و رند          بر من او خود پارسایی میکند

 

ای مسلمانان به فریادم رسید              کان فلانی بی وفایی میکند

 

کشتی عمرم شکست از غمش           از من مسکین جدایی میکند

 

آنچه با من میکند اندر زمان                        آفت دور سمایی میکند

 

سعدی شیرین سخن در راه عشق        از لبش بوسی گدایی میکند

«سعدی»

/ 2 نظر / 34 بازدید
نیمای دورازدیار

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند ----- پس خیلی نگران بی وفایی یار نباش[چشمک]

گندم سبز

سلام سلام به روزم و منتظر... پیروز باشی